Lesmethode geschiedenis voor VO SAGA: Digitaal, compleet en activerend.

Saga is een nieuwe, complete geschiedenismethode voor het VO van Blink. Een methode voor de docent die in de klas samen met leerlingen de geschiedenis wil onderzoeken, ondersteund door de mogelijkheden van digitaal werken.
Motivatie is de sleutel tot leren in dit vernieuwende concept. Aan het didactisch concept is 3 jaar gewerkt en de methode is al uitgebreid getest door onze partnerscholen.

"Saga is voor docenten erg gebruiksvriendelijk met enorm veel mogelijkheden en materiaal maar toch ook met genoeg ruimte voor eigen inbreng.
Voor leerlingen is het erg interactief, ze hebben niet het gevoel op de ouderwetse manier te leren, maar de kennis en de vaardigheden nemen enorm toe.
Het stimuleert en motiveert leerlingen terwijl docenten enthousiast hun eigen ding kunnen doen en zo samen tot mooie resultaten te komen."

GEZOCHT:
Scholen die gratis Saga willen gebruiken in 2017-2018

Voordat de methode wordt gelanceerd onderzoeken we het verschil in effectiviteit en motivatie van de leerlingen tussen Saga en andere methodes. Daarvoor zoeken we 10 scholen die één jaar lang onze methode gratis willen gebruiken in schooljaar 2017-2018.
Het gaat om scholen die Saga willen gebruiken voor één van hun klassen terwijl een parallel klas de eigen methode gebruikt.

De scholen die meedoen aan het onderzoek worden natuurlijk begeleid door Blink en ontvangen terugkoppeling over het onderzoek.

Meer weten? Neem contact op met de uitgever van Saga: firien.dubben@blink.nl

Of bel 073- 85 000 22 voor het maken van een afspraak.

Aanmelden informatiesessie onderzoek

 

Saga in het kort

Bij Blink maken we vernieuwende, digitale lesmethodes waarbij het bereiken van de leerling het uitgangspunt is. Onze lesmethodes zijn erop gericht om leerlingen te prikkelen, nieuwsgierig te maken en vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Immers: “Voelen is onthouden.”
Met SAGA beleven leerlingen het verleden. Ze hebben een rol en een missie in een interactief verhaal, onderzoeken samen de geschiedenis en leren kritisch denken. Ze werken aan vaardigheden, bouwen al doende aan hun kennis en ervaren waarom geschiedenis relevant is. ­
SAGA geeft docenten ruimte om eigen keuzes te maken. Spannende verhalen, anekdotes en bronnen toe te voegen. Je onderzoekt samen met je leerlingen de geschiedenis. ­
SAGA is een interactieve digitale methode waarbij het uitgangspunt is dat datgene dat beter op papier werkt, ook op papier wordt aangeboden. ­
Benodigdheden: een digibord of beamer en tablets of laptops voor leerlingen.

Meer info of presentatie aanvragen

Saga opbouw

De methode bestaat uit 6 thema’s per leerjaar op 3 niveaus: vmbo bk, vmbo kgt-h en havo-vwo. Er zijn tijdvakthema’s en tijdvakoverstijgende thema’s.

Een thema bestaat uit: ­
  • Tijdsprong les (introductie op een tijdvak of thema) ­
  •  5 onderzoekslessen met overkoepelende missie ­
  •  2-3 aanvullende lessen met divers lesmateriaal waaruit de docent kan kiezen. De docent kan hier ook zijn eigen materiaal gebruiken.­
  • Producttoets met rubrics ­
  • Summatieve toets ­
  • Leerteksten en oefen- en verwerkingsmaterialen

Het effect van activerend lesgeven met Saga in de klas

In woorden uitleggen wat de beleving is van de leerlingen tijdens een les met Saga is onmogelijk. 
Beelden zeggen meer. Bekijk de video en zie het verschil.

   

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Saga en van het verschijnen van proeflessen en ander materiaal? Meld je dan hier aan en ontvang onze updates via een nieuwsbrief.
Aanmelden nieuwsbrief

Co-creatie met Partnerscholen

Net als al onze methodes wordt ook onze nieuwe methode geschiedenis volledig ontwikkeld samen met docenten van circa 30 partnerscholen. Tijdens het ontwikkeltraject, maar ook daarna. Onze lesmethodes zijn nooit ‘klaar’. Met de feedback, tips en ideeën van docenten en leerlingen wordt het materiaal continu verbeterd en doorontwikkeld. Docenten die ons adviseren geven terug dat ze dit ook voor zichzelf waardevol vinden. Om met een nieuwe blik naar hun eigen onderwijs te kijken en zichzelf uit te dagen nieuwe technieken en werkvormen te proberen. Ook het delen van ervaringen met collega’s van andere partnerscholen ervaren ze als verrijkend. Wil je als docent of school meewerken aan de ontwikkeling van deze nieuwe methode en een jaar lang gratis ons lesmateriaal proberen in de klas? Meld je dan aan als partnerschool.

Meld je aan

Proeflessen vanaf oktober 2017

Binnenkort vind je hier uitgebreidere informatie terug. Gratis proeflessen, om een kijkje in de methode te nemen, zijn in schooljaar 2017-2018 beschikbaar. Ben je nu al nieuwsgierig en heb je behoefte aan meer informatie? Neem dan contact op met onze uitgever Firien Dubben: firien.dubben@blink.nl.